Mój Elektryk

MÓJ ELEKTRYK Cel programu: Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Przedmiot dofinansowania: W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e[1] wykorzystujących […]

Ulga Termomodernizacyjna

        ULGA TERMOMODERNIZACYJNA Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Dla kogo: Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub […]

Moje Ciepło

MOJE CIEPŁO Program dofinansowania pomp ciepła Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii. Warto też wspomnieć o tym, że budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od […]

Czyste Powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Cel Programu: Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych Dla kogo: Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębniona księgą wieczystą Na co: Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł […]

Mój Prąd

MÓJ PRĄD Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła, systemów zarządzania energią oraz pomp ciepła. Dla kogo jest program “Mój Prąd” Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie […]